PME42.SE presenterar med ett stort nöje

docenten
Emanuel Bustos

Välvalda ord författade av matematikern Bustos

Förstå sig på matematiken och dess komplexitet i sin helhet är lika lätt som att promenera till månen

- EMANUEL BUSTOS

Webbkonferenser med matematiken i fokus

För den som är lärare och i behov av fortbildning och inspiration så finns runt om i landet ett flertalet konferenser som riktar in sig mot undervisning i skolan. Många konferenser som vi känner till är benägna i Stockholm men självklart är dessa även tillgängliga i andra orter än Stockholm också. Däremot i nutid så spelar det ingen roll om du bor i Stockholm eller var du är bosatt för majoriteten av konferenserna äger rum på webben. Webbkonferenserna berör ett flertal viktiga delar som kan vara av vikt för, såväl dig som ämneslärare, som för dig som arbetar inom andra ämnen som omfattar matematiken eller problemlöningen.

Problemlösning är ett ämne som är väl anknutet till matematiken. Problemlösningen är en av delarna som nästintill alltid ingår i konferenserna då med fokus på undervisning och inlärning. Med detta sagt så kan webbkonferenser med fokus på matematik vara till nytta för dig som arbetar som arbetsledare, gymnasielärare eller dig som egenföretagare. Se exempel nedan.

Emanuel Bustos går igenom  Riemann Hypothesis

Denna hypotes berör primtalen och dess existens i sällskap av de klassiska talen som vi är vana vid. Det vi säga de positiva heltalen, för att förklara denna komplex hypotes "enkelt" så innebär det att hitta alla nollställen till Riemanns zetafunktion. Definitionen till Zetafunktionen är komplexa tal s med Re s>1 genom summan,

för att sedan stadgas analytiskt till en funtion som är analytisk på samtliga punkter förutom s=1, där den då istället har en enkel pol.

Emanuel Bustos har lovat mänskligheten att finna den logiken bakom denna hypotes då man i dagsläget inte kan fastställa huruvida denna teori är sann eller inte. Detta är en av flera matematiska gåtor som lämnats krypterade för människan.


Praktiska exempel på hur en konferens kan komma till nytta på olika arbetsplatser

Johan är VD på ett vvs-företag som arbetar med allt ifrån värme och ventilation till sanitet. Johan har ett ett ex antal anställda vvs-montörer, även kallat rörmokare, och vvs-ingenjörer som dagligen behöver uppdateras och fortbildas med ny information gällande allt ifrån dagliga arbetsuppgifter till hur man bemöter missnöjda kunder. På senaste tiden har problem efter problem dykt upp och stämningen inom företaget har blivit stressig med tecken på irritation. Det har handlat om missnöjda kunder, brist på material, felaktiga manualer, rörmokare som inte haft nog med instruktioner innan ett arbete, felmontering av rör och mycket annat.


Johan som är mån om sina anställda men samtidigt vill bibehålla företagets goda rykte har nu börjat fundera över hur han skall lösa detta. En dag ser han via en webbannons en reklamruta som berättar om en konferens inom problemlösning. Nyfiken som han är så snappas han upp av denna annons och plötsligt så har han bokat in både sig själv och arbetsledarna för rörmokare (vvs-montörerna) på företaget på denna utbildning. Samt övriga verksamma inom renovering så som kök, badrum med mera. Eftersom Johans firma är benäget i Stocholm så passade det perfekt att utbildningen ägde rum i Stockholmstrakterna. Dock så slutade utbildningen upp med att bli webbaserad tack vare covid-virusets spridning. Men det gjorde ingenting tyckte han. Utbildningen är endast 1 timme åt gången och kan flexibelt bokas efter förutsättning.


Bokningar av kundbesök av olika slag

Nu har det gått snart två år sedan Johan upptäckte denna konferens och såhär i efterhand pratar han endast gott om det. Han menar på att utbildningarna har gett honom verktyg han inte tidigare hade och även sina anställda, såväl rörmokarna som ingenjörerna. Idag är arbetsmiljön på firman lugn och harmonisk, rörmokare (vvs montörer), ingenjörer och ledare är mer trygga i sin kompetens och betydligt mer rustade att hantera motgångar.

Med det sagt så kan Johan inte annat än att rekommendera konferenser inom matematik och problemlösning, vare sig det gäller ett företag inom vvs eller om det handlar om ett faktiskt matematikbolag. Flera yrken behöver lära sig problemlösning helt enkelt. ”Våra anställda monterar inte bara rör eller renoverar badrum, dom utför problemlösning också” säger han och skrattar.


Ebba arbetar som bokningsansvarig för matematik konferenser online och har genom året förvånats av variationen av de deltagande som de fått in. Hon berättar hur en av deras större konferenser fick så många bokningar att dem var tvungna att dela in eleverna i grupper. Vid indelningen så kom dom fram till att det var svårt att dela in efter yrke med tanke på att yrket verkade variera kraftigt i just denna grupp. Någon var tandläkare samt tandhygienister, någon var naprapat, någon arbetade som arbetsledare för arbetskraft inom badrumsrenovering och en annan arbetade inom banken med privatlån, räntor och hur man lånar pengar snabbt medan en fjärde arbetade som butiksanställd.


Där och då så slog det Ebba hur effektiv, och samtidigt bred, deras utbildning faktiskt var. Tänk att både tandläkare samt person insatt inom naprapati, hantverkare som kan renovera badrum och bankmän som är experter banklån (blancolån), hur man lånar pengar snabbt och räntor kunde ta del av samma konferens. Så olika yrken men så lika behov. Konferensen slutade med en gruppindelning som blev fantastisk. Alla blandade kompetenser gav utdelning i intressanta och passionerade diskussioner.

En grupp stack ut särskilt. Tandläkaren berättade hur han svårt att hantera akut tandproblematik, naprapat-studenten berättade hur han hade svårt att lägga alla kroppens mjukdelar och hårddelar på minnet, vilket är oerhört viktigt för den som vill bli naprapat, och hantverkaren som skulle bli bättre på att renovera badrum hade noll koll på hur man räknade ihop måtten på rören.


Mattematikens gemensamma målgrupp inom finansvärlden 

Det komiska var att alla dessa tre hade en sak gemensamt, alla hade en stor dos av självinsikt och alla var dom öppna för att anta utmaningen inom problemlösning.-En annan grupp hade det lite svårare, denna grupp bestod av främst finanspersoner som har som uppgift att ta fram diverse olika lätta samt svåra  lånekalkyler baserat på olika matematiska låneekvationer. Gruppen innehade stor erfarenhet inom hur man räknar ut en ränta, hur olika räntor skiljer sig åt, vad man skulle göra för att samla lån alternativt hitta billigaste lånet och vad skillnaden på ett privatlån och ett blancolån var.

De butiksanställda å andra sidan hade stor erfarenhet av huvudräkning, rabattsatser och procenträkning i överlag. Tidigt uppstod diskussioner och experten inom privatlån samt de som jämför billiga blancolån, räntor och hur man kan samla lån ansåg att problemlösning var det samma som att hitta det billigaste privatlånet till kunden medan butikschefen ansåg att det handlade om att tillgodo se kundens behov oavsett omfattning.


Ebba fann detta mäkta intressant då denna osämja egentligen var totalt onödig.

Tjejen som pratade om hur man ska tänka kring ränta, billiga låneräntor, privatlån och blancolån menade ju exakt samma som butikschefen, bara att dem uttryckte sig med olika ord och inom olika kontext. Att utbilda inom hur kunden kan samla lån, låna pengar snabbt, hitta billigaste privatlånet,  relevant fakta rörande privatlånet/blancolånet eller bistå med hjälp kring valet av ränta eller vilka räntor som står för vad innebär likt butiksyrket ett tålamod och hantering av problemlösning.


Båda yrkesrollerna kan komma att möta kunder som är svåra att lära, har svårt att förstå eller som inte vet själva vad dom behöver och då är problemlösningen ett måste. Eller agera låneförmedlare för de vill vill låna pengar inom lånebeloppen 500 000:- upp till 600 000:-

Oavsett om du hanterar en kund i akut behov av att låna pengar snabbt eller en kund som beklagar sig på det bristande sortimentet. Slutet gott allting gott, Ebba intygar att den hetsiga diskussionen sedan mynnade ut i delande av erfarenheter och en grupp som hade lärt sig otroligt mycket av varandra.


Syftet med matematikkonferenser i sin helhet

Som ni såg ovan så kan konferenserna ligga till grund för olika syften. Olika konferenser har av den anledningen olika fokusområden beroende på vilken del individen önskar fortbildning inom. Ovan nämndes två exempel som beskrev hur, främst, problemlösning kan vara av relevans för så många fler än bara mattelärarna.

Det handlade om studenter, tandläkare, rörmokar-anställda såväl som bankmän experter inom samlande av lån och räntesatser samt naprapater. Exempel på hur problemlösning kan användas på en bank som utför rådgivning inom hur en kan samla lånen sina eller hitta billigaste låneräntan gällande  privatlånet ditt, detta gavs i kombination med hur en som studerar till naprapat kan ha nytta av verktyg för måluppfyllelse.


  • Finanspersonen gick ifrån konferensen med en beredskap på hur hen kan komma att hantera framtida problem, såsom en orimlig kund som vill låna pengar snabbt utan vidare eftertanke eller kunskap kring ränta, och den blivande naprapaten avslutade konferenser med verktyg för att kunna maximera sin studieteknik.

  • Dessa exempel talar egentligen för sig och det enda vi egentligen vill tillägga är att konferenser inom matematik ofta är breda men att detta kan variera, så se till att du hittar den utbildningen som är anpassad för just dig.

- K O N F E R N S A G E N D A

- Problemlösning bedömning av information kring eleven.
- Elevinformation inom matematik
- Motivation anpassade för yrkesprogram
- Programmening för gymnasieelever
- Hur kan matematiken integreras?
- Verktyg för ökad måluppfyllelse
- Lägesrapport inom digitalisering
- Engagemangsstärkande inlärning
- Bedömning av prov rättas av Docent Emanuel Bustos

Beräkningsvetenskap

För att förstå sig på matematiken och dess komplexa struktur måste du besitta förmågan att se alla detaljerna i sin helhet. Som Matematikern från Stockholm, tidigare förespråkade, att förstå sig på komplexiteten är lika lätt som att promenera till månen. Matematik handlar om problemlösning och metodutveckling. Det handlar om att lösa varje problem när det uppstår och att utveckla metoder, väl skräddarsydda, för sitt ändamål. Med detta sagt så vill vi ge en kort historia om hur matematiken kan ha betydelse alternativt kan tillämpas i praktiken. Mer ingående så har vi valt att fördjupa oss i hur matematiken har betydelse rörande energi i sin helhet såsom elbilar, solceller/solpaneler, laddstolpar, laddstationer och laddboxar. Efterfrågan av solcellspaket för både villor samt båtar har på senare år ökat markant. Att både båtägare samt villaägare börjar investera sina pengar på sollcellspaket är ingen nyhet i sig, detta är något som vi mer eller mindre ödmjukast tagit för givet.

Ansök: Ingenjörsutbildning för elbilsutveckling, Elektroteknik civilingenjör 


Bustos har ordet

El och energi är två ämnen, vars behärskning, kräver både förkunskap och praktik. På en modern elfirma eller firma rörande energi så arbetar allt ifrån elektriker till ingenjörer. För att inte glömma det allra senaste, solcellsinstallatörer, personer som kan installera solceller.  Beroende på vilken typ av arbete det handlar om så krävs varierande matematiska förkunskaper. Det kan, till exempel, handla om analysering som för installatören eller elektrikern som räknar ut en eventuell energiförbrukning för en specifik energikälla, traditionell el eller solpanel, solceller. Ett annat exempel är att räkna ut vad kostar solceller, en elbil alternativt en solpanel eller vad en solcellsinstallation, elinstallation eller installation av laddstolpar/laddboxar eller en laddstation kan komma att gå på.

Samtidigt kan det handla om problemlösning, som för arbetstagaren som behöver lösa oväntade hinder på vägen. Elektriker och installatörer/ ingenjör inom elektroteknik har stor erfarenhet och kompetens för sitt arbete men alldeles för ofta så underskattar allmänheten matematikens vikt i dessa yrken. Elektriker och elfirmor har nämligen krav på en yrkesinriktad form av utbildning innan en kan komma att bli lärling på ett legitimerat elbolag.

I Stockholm är konkurrensen hård och många gånger svårslagen för elektriker och energiexperter. Fler och fler elbolag väljer att införa moderna arbetsmetoder som att installera solceller, sälja elbilar, profilera sig inom laddstolpar och laddboxar eller helt enkelt bara erbjuda förnybar och klimatvänliga energikällor. Vad kostar solceller? Hur utför en en solcellsinstallation vs en elinstallation? Liknande branscher så kan vi nämna VVS-branschen. Behovet av kunniga rörmokare växer för var dag, det råder en stor efterfrågan om VVS-ingenjörer med inriktning som rörmokare.


Är det svårt att installera solceller/solpaneler? Vad går en elbil för? Dessa är frågor som ofta uppkommer i samhället, såväl privat som i mediavärlden. Detta har gjort att ämnet blivit hett och omtalat vilket skapat press och ännu högre konkurrens hos de elektronikarbetare och ingenjörer som jobbar runt om på Stockholms diverse elfirmor och elbolag. Fördelen med att fler och fler är utbildade inom matematik är att tjänsterna på en elfirma kan variera.

För den som inte är färdig elektriker kan det finnas arbete inom analyser där arbetaren räknar energi-upptagningsförmågan på en laddstation, hur mycket energi som går att använda på laddstolpar och laddboxar inom det privata hushållet, tidsåtgången för en elinstallation, energiförbrukning för att installera solceller,  vad kostar solceller kontra en solpanel eller vad den ekonomiska vinsten blir av att investera i en elbil.


Matematikerns roll på en elfirma

För att knyta ihop säcken och summera så handlar matematiken i grund och botten om så mycket mer än bara uträkningar och ekvationer.

  • Att utföra en solcellsinstallation kan bespara samhället både pengar och miljö, men det krävs en matematiker för att räkna ut detta. Att investera i en elektronisk bil och en laddstation på elfirman resulterar i en större klimatinsats, men utan matematiker så blir investeringen svår att försvara.
  • Att helt enkelt effektivisera kostnader, energiförbrukning och miljöarbetet tar företaget in i framtiden, men se till att låta matematikern säga sitt för att uppnå den garantin som önskas. En solcellsinstallation eller elinstallation, skiljer sig mycket mer än en faktiskt kan tro.
  • Kostnaden av en solcellsinstallation kan nämligen motsvara en minimal del av vad årskostnaden för din elräkning resulterar i. Och vad kostar solceller kontra järnkraft?
  •  Fråga matematikern på ditt närmaste elbolag vettja!

I Stockholm erbjuds webbkonferenser inom problemlösning, programmering och matematikens integration. Se till att kolla in detta, kanske kan dina anställda eller du själv ta nytta av detta och bli, om möjligt, mer kompetenta och förberedda för framtidens uppdrag. Är du inte Stockholmare? Inga problem, många av konferenserna finns tillgängliga på distans. Det digitala står för framtid.

 

Snus och Nicotine Pouches i Storbritannien

När det kommer till att utforska snusmarknaden i Storbritannien, är det uppenbart att intresset för alternativa nikotinprodukter, som nicotine pouches, ökar. Denna trend speglar en bredare rörelse mot hälsomedvetenhet och ett sökande efter rökfria alternativ. Inte olikt de tekniska framstegen inom solceller och elbilar har utvecklingen av nicotine pouches skapat en ny våg av diskussioner, både privat och i medier. Detta har i sin tur lett till ökad konkurrens bland tillverkare och återförsäljare, vilket stärker behovet av konsumentupplysning.

Att välja mellan traditionellt snus och de nyare nicotine pouches kan liknas vid att jämföra kostnaden och miljöpåverkan av solceller mot traditionell elproduktion. Konsumenten står inför ett val som inte bara påverkar deras personliga hälsa, utan också den större miljö- och hälsoinverkan. Så, hur avgör man vilken produkt som är bäst? Liksom inom elföretagen, där matematiker spelar en avgörande roll för att kalkylera energieffektivitet och kostnader, är det viktigt att noggrant undersöka och jämföra priser och egenskaper hos olika nikotinprodukter för att göra ett informerat val. För de som är nyfikna på snus och nicotine pouches i Storbritannien, rekommenderas det att alltid jämföra priser och produktspecifikationer noggrant.

 

 

Utforskning av matematiska koncept

By [email protected] | May 10, 2024

Välkommen till vår utforskning av matematiska koncept, med särskild fokus på deras tillämpningar i olika yrkesfält och den transformerande kraften hos webbaserade utbildningsevenemang. Förståelse av Riemannhypotesen Riemannhypotesen, som föreslogs av Bernhard Riemann 1859, är ett av de mest djupgående och utmanande problemen inom matematiken. Den föreslår att alla icke-triviala nollställen för Riemanns zetafunktion—en funktion som…